Mai jos veți găsi termenii de garanție aplicați de BESTWAY EUROPE S.p.A cu sediul social în Via della Resistenza nr. 5, San Giuliano Milanese (20098) - Milano, Italia (denumită în continuare „BESTWAY"), pentru produsele vândute în Spațiul Economic European sub marca comercială BESTWAY.

1. Garanție legală

1.1 Garanția legală este oferită de Directivele Europene 1999/44/UE și 2019/771/UE, care au ca scop protejarea Consumatorului, așa cum este definit mai jos, în cazul în care bunurile achiziționate („Produse") prezintă defecte de conformitate.

În funcție de momentul achiziției, se vor aplica următoarele reglementări:

 • · Directiva Europeană 1999/44/UE, pentru toate bunurile achiziționate la sau până la 31 decembrie 2021;
 • · Directiva Europeană 2019/771/UE, pentru toate bunurile achiziționate la sau după 1 ianuarie 2022.

1.2 În conformitate cu Directivele europene menționate mai sus, Consumatorul este orice persoană fizică care achiziționează un Produs în scopuri care nu au legătură cu afacerea, comerțul, meșteșugul sau profesia sa („Consumatorul").

1.3 Garanția legală durează 24 de luni de la livrarea bunurilor către Consumator, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

1.4 În cazul în care Consumatorul consideră că a achiziționat un Produs cu un defect de conformitate, Consumatorul trebuie să contacteze comerciantul de la care a achiziționat produsul pentru a utiliza garanția aferentă.

1.5 BESTWAY va oferi garanția, pentru orice posibil defect de conformitate al Produselor, oricărui Consumator care a achiziționat Produsele direct de la BESTWAY însuși.

2. Garanția producătorului BESTWAY

2.1 Fără a aduce atingere garanțiilor și prerogativelor prevăzute de lege și fără a aduce atingere posibilității consumatorului de a activa garanția legală menționată mai sus, BESTWAY oferă o garanție suplimentară („Garanția producătorului BESTWAY") pentru eventualele defecte de conformitate pe o gamă limitată de Produse.

2.2 Garanția producătorului BESTWAY se aplică numai achizițiilor efectuate de un Consumator, adică oricărui articol achiziționat de o persoană care acționează în scopuri care nu sunt legate de comerțul, afacerea sau activitatea sa profesională. De exemplu, în cazul în care Consumatorul este afiliat cu o companie care utilizează Produsele noastre în orice scop comercial, Produsul nu va fi acoperit de Garanția producătorului BESTWAY.

2.3 Garanția Producătorului poate fi activată de către Consumatorul Produsului sau de către Comerciant, în următorii termeni și condiții.

(a) Lista categoriilor de articole acoperite de Garanția producătorului BESTWAY:

 • · Seturi Lay-Z-Spa™
 • · Seturi Lay-Z-SpaTM cu Wi-Fi
 • · Stație de divertisment Lay-Z-SpaTM
 • · Fast SetTM (de la 183 x 51 cm și mai sus)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · Pompă cu filtru FlowclearTM
 • · Pompă cu filtru FlowclearTM Skimatic
 • · Filtru cu nisip FlowclearTM
 • · Încălzitor de piscină FlowclearTM
 • · Clorinator FlowclearTM
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · Roboti de curățare AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Scară, numai dacă este inclusă în setul de piscină
 • · Huse și cârpe de pământ, numai dacă sunt incluse în setul de piscină
 • · Truse de întreținere, numai dacă sunt incluse în setul de piscină
 • · Placă de surf
 • · SUP Hydro ForceTM
 • · Barcă Hydro ForceTM
 • · Parc acvatic – Constant Air

(b) Durata Garanției de producător BESTWAY

Garanția producătorului pentru toate Produsele BESTWAY menționate mai sus la paragraful 2.3 (a) va dura 24 de luni - cu excepția cazului în care legislația fiecărui stat membru al Uniunii Europene prevede altfel - începând de la data menționată pe chitanță sau documentul fiscal emis la data cumpărării.

Pentru a evita decăderea drepturilor acordate de Garanția producătorului BESTWAY, presupusa lipsă de conformitate a Produsului BESTWAY va fi raportată la BESTWAY în termen de 2 luni de la apariția acestuia, așa cum este descris în următorul paragraful 2.3 (c).

(c) Activarea și Serviciile Garanției producătorului BESTWAY

Pentru a raporta un presupus defect de conformitate al Produsului și pentru a activa Garanția producătorului BESTWAY, Consumatorul sau Comerciantul trebuie să contacteze Centrul de Servicii pentru Clienți situat în Țara sa de reședință, furnizat de BESTWAY.

Cererea poate fi depusă:

Comunicarea trebuie să includă următoarele detalii:

 • · datele de contact ale consumatorului;
 • · data achiziției și copia chitanței sau a documentului fiscal;
 • · Numărul de articol;
 • · Număr de serie;
 • · descrierea și/sau pozele și/sau video ale defectului;
 • · poze și/sau video cu instalarea produsului;
 • · Orice altă documentație de care BESTWAY ar putea avea nevoie pentru a investiga reclamația.

După activarea Garanției producătorului BESTWAY, Consumatorul este obligat să furnizeze BESTWAY toate informațiile de mai sus, care sunt esențiale pentru a se asigura că Bestway este capabil să analizeze raportul și să remedieze problema într-un interval de timp, rezonabil.

Dacă una sau mai multe dintre cerințele de mai sus nu sunt îndeplinite, Garanția de producătorului BESTWAY nu se va aplica; totuși, Consumatorul este informat că poate invoca întotdeauna garanția legală prevăzută la paragraful 1 al acestui document.

În cazul în care BESTWAY constată un defect de conformitate al Produsului, BESTWAY va înlocui doar piesele defecte rezultate și nu întregul set. Un astfel de caz nu va implica începerea unei noi perioade de garanție a producătorului, nici pe piesa de schimb, nici pe întregul set; prin urmare, Garanția producătorului BESTWAY nu va fi în niciun fel întreruptă și/sau suspendată prin înlocuirea pieselor defecte și își va relua data naturală de expirare

Înlocuirea nu va implica costuri suplimentare pentru Consumator

Înlocuirea nu va implica costuri suplimentare pentru Comerciantul de la care Consumatorul a achiziționat Produsul, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Politica Comercială, pe care Comerciantul trebuie să o fi citit înainte de a activa Garanția producătorului BESTWAY. Activarea garanției de către Comerciant implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor Politicii Comerciale BESTWAY conform celei mai recente versiuni.

(d) Limite de aplicare a Garanției producătorului BESTWAY

Garanția producătorului BESTWAY se referă exclusiv la defectele de conformitate ale Produselor BESTWAY. Pe de altă parte, nu acoperă, în niciun fel, problemele care pot fi atribuite unor cauze diferite, cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la, cele care pot deriva dintr-o instalare incorectă, utilizare incorectă, întreținere defectuoasă sau slabă, management defectuos, utilizarea greșită a substanțelor chimice, alimentarea incorectă cu energie, neglijarea sau utilizarea necorespunzătoare, manipularea și/sau modificarea produsului BESTWAY, respectiv, utilizarea de accesorii și/sau piese de schimb nepotrivite și/sau neoriginale, deteriorarea vizibilă din exterior și necontestată la timpul livrării, daune care derivă din efectele climatice, orice defecțiune care nu poate fi atribuită unei probleme de producție, raportarea pieselor lipsă peste perioada de două luni de la data achiziției.

Produsele Bestway nu sunt acoperite de Garanția producătorului BESTWAY dacă sunt achiziționate la mâna a doua și/sau recondiționate. În plus, garanțiile nu sunt transferabile către terți.

Garanția producătorului BESTWAY nu acoperă produsele care au fost deschise și/sau manipulate fără acordul BESTWAY (cum ar fi, de exemplu, dar fără a se limita la deschiderea unei pompe).

Garanția producătorului BESTWAY nu acoperă nicio pierdere economică cauzată de costurile consumului de apă și de substanțe chimice.

Garanția producătorului BESTWAY nu este aplicabilă niciunei daune materiale cauzate de o instalare și/sau asamblare incorectă a Produsului, conform instrucțiunilor din manualul de utilizare; cum ar fi, de exemplu, daune cauzate de inundații din cauza instalării Produsului pe o suprafață care nu este plană și/sau este necorespunzătoare.

Nu pot fi solicitate rambursări pentru intervenții și/sau înlocuiri sau pentru produsul manipulat de consumator sau revânzător în afara modului și a condițiilor prevăzute în Garanția BESTWAY în sine.

Datorită standardelor de siguranță și/sau de reglementare diferite, care se pot schimba de la o țară la alta, BESTWAY avertizează Consumatorul că instalarea și/sau utilizarea Produselor BESTWAY într-o altă țară decât cea în care au fost achiziționate Produsele pot cauza daune persoanelor și /sau proprietății și/sau Produsului în sine (sau părților individuale ale acestuia). Nerespectarea cerințelor stabilite aici poate anula Garanția producătorului BESTWAY.

(f) Data intrării în vigoare

Garanția BESTWAY se aplică cu referire la toate notificările primite conform paragrafului 2.3 (c) în legătură cu Produsele BESTWAY care aplică Directiva Europeană specifică prevăzută la Articolul 1.1. a acestui document.

Data publicatiei: 1 mai 2022.